• Sepetinizde ürün bulunmuyor.

YDS mi YÖKDİL mi?

YDS mi YÖKDİL mi?

Dil sınavlarına girmeyi planlayan pek çok kişi tarafından YDS YÖKDİL karşılaştırması merak ediliyor. Bilindiği üzere yabancı dil puanı günümüzde çeşitli başvurularda gerekli olarak adayların karşısına çıkmaktadır. Geçerli bir yabancı dil puanı alabilmek için girebilecek pek çok sınav bulunurken YDS ve YÖKDİL de en çok girilen sınavlar olarak yer almaktadır. İki sınav da merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde hem YDS hem de YÖKDİL, sınava katılan kişilerin dil becerilerini ölçebilmek ve seviyelerini belirlemek adına düzenlenmektedir. Her iki sınavın da birbirinden farklı dillerde gerçekleştirildiği bilinmektedir. Aynı zamanda her iki sınavda da farklı alanlarda sorular hazırlanmaktadır.

ÖSYM tarafından düzenlendiği bilinen bu dil sınavlarına elektronik ortamda da girebilmek mümkün. ÖSYM sınav merkezlerinin bulunduğu illerde adaylar elektronik ortamda e-YDS ve e-YÖKDİL sınavlarına katılım sağlayabilmektedir. Her ne kadar dil becerisini ve seviyesini ölçmek için yapılıyor olsa da iki sınav arasında bazı farklılıklardan söz edebilmek ise mümkün.

YDS YÖKDİL Puan Karşılaştırması

YDS YÖKDİL karşılaştırması konusunda alınan puanlar ve puanların nerelerde geçerli olduğu gibi soruların araştırıldığı bilinmektedir. Bilindiği üzere her iki sınav sonucunda alınan puanlar da lisansüstü eğitim alanında ve akademik personel alımlarında kullanabilmekte olsa da yalnızca YDS sonrasında alınan puanlar kamu personeli alımlarında geçerli olmaktadır.

İki sınav puanları kıyaslandığında sınav formatlarındaki farklılıklardan dolayı YDS sınavının daha zor olduğu; buna istinaden her iki sınava da katılım sağlayan ve YÖKDİL sınavından 70 puan alan bir kişinin YDS sınavından 55 puan civarında alabileceği söylenilmektedir. Ancak bu durumun kişiden kişiye farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.

YDS YÖKDİL Benzerlikleri Nelerdir?

Pek çok kişi tarafından araştırılmakta olan YDS YÖKDİL karşılaştırması içinde iki sınavın farklılıkları gibi benzerlikleri de merak edilenler arasında yer alıyor.

 • Her iki sınav da ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenmektedir.
 • YDS de YÖKDİL de katılım sağlayan kişilerin farklı dil ve alanlarda dil becerilerini ölçmek ve seviyelerini belirlemek adına gerçekleştirilmektedir.
 • Hem YDS hem de YÖKDİL sınavlarına 81 ilden katılım sağlayabilmek mümkün.
 • Her iki dil sınavı da elektronik ortamda yapılabilmektedir. 
 • Yılın belirli zamanlarında ÖSYM sınav merkezlerinde e-YDS ve e-YÖKDİL düzenlendiği bilinmektedir. 
 • ÖSYM sınav merkezlerinin bulunduğu illerden sınavlara katılım sağlanabilmektedir.
 • Hem YDS hem de YÖKDİL için adaylara 80 adet dil sorusu sorulmaktadır. 
 • Aynı zamanda her iki sınav için adaylara verilen süre de 180 dakika olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Her iki sınav sonucunda alınmış olan puanlar 5 yıl süre ile kullanabilme hakkı vardır. Adayların 5 yıl içerisinde girmiş oldukları sınavlar arasından en yükseğini kullanabilme hakkı bulunmaktadır.
 • Her iki sınav da lisansüstü eğitim alanında ve akademik personel alımlarında kullanılabilmektedir.

 

Her iki sınavında benzerliklerini yukarıda verilmiştir.  Her iki sınav birbirine benzemektedir bundan dolayı Yds ve Yökdil sınavlarına çalışma taktikleri benzemektedir. Her iki sınavada çalışırken yapılmaması gerekenler vardır. Her iki sınavada çalışırken yapmamanız gerekenleri aşağıdaki video üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

YDS YÖKDİL Farklılıkları Nelerdir?

Benzerliklerin yanı sıra YDS YÖKDİL karşılaştırması konusunda iki sınav arasında ne gibi farkların bulunduğu sıklıkla araştırılanlar arasında yer almaktadır. Bilindiği üzere her iki sınav da yabancı dil alanında gerçekleştiriliyor olsa da aralarında bazı farklar bulunmaktadır.

 • ·  YDS yılda 3 kez gerçekleştirilirken YÖKDİL ise biri ilkbahar diğeri de sonbahar döneminde olmak üzere toplamda 2 kez düzenleniyor.
 • YÖKDİL sınavı sonucunda alınan puanlar yalnızca lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik personel alımlarında kullanılabiliken; YDS sınav puanları ise kamu personeli alımlarında da kullanılabilmektedir.
 • YÖKDİL sınavı yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça alanlarında düzenlenmektedir. Ancak YDS sınavına ise İngilizce, Çince, Farsça, Almanca, Fransızca, Hollandaca, Gürcüce, Lehçe, Portekizce, Rusça, Arapça, İspanyolca, Japonca, Bulgarca, Ermenice, Korece, Yunanca, Sırpça, Danimarkaca, Macarca, Ukraynaca, Rumence ve İtalyanca dillerinde katılım sağlayabilmek mümkün.
 • YÖKDİL sınavı üç farklı alana yönelik özel sorularla düzenlenmektedir. Bu alanlar Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Adaylar diledikleri alanda sınava girme hakkına sahip olmaktadır.

 

Her iki sınavında farklılıkları yukarıda verilmiştir.  Her iki sınav birbirinden farklı yönleri bulunmaktadır ama Yds ve Yökdil sınavlarına çalışma taktikleri benzemektedir. Her iki sınavada çalışırken yapılmaması gerekenler vardır. Her iki sınavada çalışırken yapmamanız gerekenleri aşağıdaki video üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

YDS ve YÖKDİL Nerelerde Geçerli?

Her yıl pek çok kişinin katılım sağladığı YDS ve YÖKDİL sınavları katılan kişilerin dil seviyelerini ölçebilmek adına düzenlenmektedir. YDS YÖKDİL karşılaştırması incelendiğinde iki sınavın geçerli oldukları alanların farklı olduğu görülüyor. Bu aynı zamanda iki sınav arasındaki en belirleyici farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır.

YDS sınavı akademik personel alımları ve lisansüstü eğitimin yanı sıra kamu personeli alımları sırasında da geçerli olarak karşımıza çıkarken; YÖKDİL sınavı puanları yalnızca lisansüstü eğitim ve akademik personel alımlarında kullanılabiliyor. Aynı zamanda dil tazminatından faydalanmak isteyen kişilerin YDS sınavına girmesi gerektiği bilinmektedir. YÖKDİL sınav puanları dil tazminatı konusunda geçerli sayılmaktadır. Bu nedenle sınavlara girecek olan adayların geçerli oldukları alanlara dikkat etmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde aldıkları puanın geçerli olmaması gibi çeşitli sıkıntılar yaşanabilir.

YDS ve YÖKDİL Yılda Kaç Kere Yapılır?

YDS ve YÖKDİL sınavları arasındaki farklılıklardan biri de sınavların yıl içinde gerçekleştirilme sayıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere hem YDS hem de YÖKDİL geçmiş zamanlarında yılda 3 kez düzenleniyordu. Ancak yapılan yeni düzenlemeler sonrasında YÖKDİL sınavı yıl içerisinde yalnızca 2 kez düzenlenmeye başlandı.

YDS yıl içinde toplamda 3 kez düzenlenirken YÖKDİL sınavı ise yalnızca biri ilkbahar bir diğeri ise sonbahar döneminde olmak üzere yılda toplamda 2 kez düzenlenmektedir. Merkezi olarak gerçekleştirilen sınavların yanı sıra hem YÖKDİL hem de YDS ÖSYM sınav merkezlerinde elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

YDS ve YÖKDİL Sınav İçerikleri

YDS YÖKDİL karşılaştırması konusunda sınav içerikleri merak edilenler arasındadır.

YÖKDİL ÇIKAN KONULAR SORU SAYISI YDS ÇIKAN KONULAR SORU SAYISI
Bağlaç ve Clause Yapılar 7 Bağlaç ve Clause Yapılar 5
Noun clause, relative clause 2 Phrasal Verb 2
Prepositions 1 Prepositions 2
Kelime, Phrasal Verb 6 Kelime 4
Tense, Aktif- Pasif, Modal, if clause 4 Tense, Aktif-Pasif, Modal, if clause 3
Gramer Toplam 20 Gramer Toplam 16
Close Test 10 Close Test 10
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 6 Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 5
İngilizce – Türkçe 6 İngilizce – Türkçe 3
Türkçe – İngilizce 6 Türkçe – İngilizce 3
Cümle Tamamlama 11 Cümle Tamamlama 10
Paragraf Tamamlama 6 Paragraf Tamamlama 4
Paragraf (5 paragraf * 3 soru) 15 Paragraf (5 paragraf * 4 soru) 20
Diyalog 5
Anlam bütünlüğünü bozan cümle 4

 

Hangisi Daha Kolay?

Dil sınavları söz konusu olduğunda katılmayı planlayan kişilerin en çok merak ettikleri sorulardan biri hangi sınavın daha kolay olacağı sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. YDS ve YÖKDİL sınavları arasında bir kıyaslama yapıldığı zaman ise sınav formatları arasında bir farklılık göze çarpmaktadır. Her iki sınavda 80 sorudan oluşuyor olmasına rağmen sınavlarda sorulan bazı kalıplar farklılık göstermektedir. Bilindiği üzere YDS sınavında bulunan anlamca en yakın cümleyi bulma ve diyalog tanımlama kısımları YÖKDİL sınavında yer almamaktadır. Dolayısıyla formattaki farklılık sebebi ile bir kıyaslama yapıldığında YDS sınavının YÖKDİL sınavına oranla daha zor sorulardan oluştuğu söylenilmektedir. YDS YÖKDİL karşılaştırması konusunda YDS daha zor olarak ifade ediliyor olsa da bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.

 

yds mi yökdil mi?
yds mi yökdil mi?

YDS ve YÖKDİL Sınav sonuçları için buraya tıklayın

8 Mayıs 2024

0 responses on "YDS mi YÖKDİL mi?"

Leave a Message

Tasarım © Ajans ZERO | All rights reserved.